Category: dobre namioty

Dwa rozwiązania

Dysputa pomiędzy stronnikami dwóch alternatywnych rozwiązań ,

którymi są konstrukcje stalowe a także hale namiotowe Read more »

Na krótko , bądź na dłużej

Dyskusja pomiędzy zwolennikami dwóch alternatywnych wyjść, którymi są konstrukcje stalowe a także hale namiotowe, trwa w bezgraniczność.

Jeśli jednak spojrzymy na firmy , które zajmują się przyznawaniem takich wyjść i świadczenia usług w tym zakresie , zauważymy od razu, że dobitna większość z nich ma hal_62hale namiotowe i konstrukcje stalowe w propozycji w tym samym czasie.

W rzeczywistości jest bowiem tak, że hale stalowe są rozwiązaniem oferowanym jednej frakcji klientów , a hala namiotowa -  to wyjście dla większości pozostałych .

Rozbieżności czyni tutaj planowane skorzystanie zdobytej przestrzeni ekonomicznej. Zwyczajna hala namiotowa jest w ewidentny sposób wiele słabsza niż hale stalowe, choć jej podstawa jest całkiem do nich podobna . Ma ona jednak głównie charakter szkieletu dla budowli podstawowej, która przeznaczona została dla lekkości i prostoty sterowania nią. W wypadku hal namiotowych realne jest chociażby błyskawiczne przekształcanie konfiguracji, co z zrozumiałych aspektów nie jest wykonalne dla silnych obiektów stalowych. Dużą różnicę przedstawia tutaj zawsze także to, na jak długo przewidujemy wznosić naszą konstrukcję . Każdy następny dzień będzie tutaj rzecznikiem stali . Jeżeli wymagamy obszaru wystawienniczego lub po prostu jakiegoś zadaszenia dla kierowania naszej działalności w plenerze, hale namiotowe to wariant nawet nie najlepszy , lecz z reguły w wielu przypadkach po prostu jedyny . Dobra hala namiotowa jest z reguły odpowiednikiem małego domku, czy też idealnej hali, lecz zachowuje lekkość namiotu, małe wydatki projektowania i obsługiwania oraz daje nam możliwość urządzenia jej w sposób niemal umowny.

  1. Żadnym problemem nie jest stworzenie z niej obszaru stosownego dla wzniosłej uroczystości , lecz trudne nie jest też zapewnienie warunków dla restauracji wariantu fast-food.
  • Czy hale stalowe mogą tutaj być jakąś sensowną alternatywą dla funkcji , jaką jest hala namiotowa? Z jednej strony tak, bo efekt można przy właściwym wysiłku osiągać równoległy, lecz konstrukcje stalowe są nieporównywalnie trudniejsze do wykonania . Ich wydatki są obiektywnie bardzo duże i chociaż w bardzo wielu przypadkach to one będą rozwikłaniem przedkładanym, lecz na pewno nie będą to sprawy, w których zgłaszana jest jedynie krótkoterminowa potrzeba otrzymania obszaru dla swojej działalności .

Można w zasadzie przedłożyć opcję, w której konstrukcje stalowe, czyli hale stalowe, będą harmonizowały zleceniom długoterminowym, a wszelkie hale namiotowe wykorzystamy na prędko.