Informacja, ślisko!

W każdym miejscu, w jakim pojawia się mata dezynfekcyjna przejazdowa -  lub mata dezynfekcyjna klasycznego typu, należy koniecznie formować znaki uprzedzające o tym, iż przestrzeń może posiadać drobną przyczepność, czyli że jest zwyczajnie śliska nawierzchnia.

Standardowa mata dezynfekcyjna przejazdowa jest tutaj szczególnym zagrożeniem, gdyż mata dezynfekcyjna przeznaczona głównie do tego, by poszedł po niej pracownik, jest zawsze trochę delikatniejsza i pomimo nasączenia lekami poświęconymi do dezynfekcji, jakie mocą kwestii są bardzo poślizgowe, inne wyjścia z zasięgu także faktury maty sprawiają, że można zwiększyć przyczepność na nich i nie są tak złowróżebne, jak mata dezynfekcyjna przejazdowa.

Jeżeli takie same rozwikłania zastosowane byłyby tam, gdzie użytkowana jest mata dezynfekcyjna przejazdowa – , najwidoczniej swoboda wykorzystywania by wzrosła, lecz równocześnie taka mata dezynfekcyjna przejazdowa istniałaby znacznie mniej wytrzymała na faktory maszynowe i powstałby kłopot jej żywego zanikania się.

Nie da się gdyż zakamuflować, że mata dezynfekcyjna przejazdowa najprawdopodobniej będzie musiała radzić sobie ze zdecydowanie ważniejszym naciskiem i znacznie ogromniejszym pocieraniem, co ewidentnie nie jest jakimś potężnym kłopotem, albowiem mata to mata i nic specjalnie złożonego, jednak zastosowanie w jej przypadku pewnych rozwikłań istniałoby realnie niepraktyczne.

  1. Nie trzeba w tym miejscu oczywiście niczego demonizować.
  2. Zwyczajowa mata dezynfekcyjna przejazdowa nie jest wybitniej niepewna dla przechodzenia pieszego aniżeli wilgotny dywan, więc nie należy kłaść kwestii tak, jak gdyby w miejscu firmy nagle zrobiło się lodowisko i na podwładnych padł bezbarwny strach.
  3. Ostrzeganie przed niebezpiecznie śliską powierzchnią musi być przeważającym przypomnieniem, by patrzyć pod nogi, skorzystać z maty i zważać, by się nie poślizgnąć.