Proszę uważać, śliska nawierzchnia!

W każdym miejscu, w jakim kładziona jest maty dezynfekujące przejazdowa albo mata dezynfekcyjna idealnego wariantu, trzeba obowiązkowo rozstrzygać tropy uprzedzające o tym, iż powierzchnia może posiadać tycią przyczepność, czyli że jest po prostu ślisko.

  1. Zwyczajna mata dezynfekcyjna przejazdowa jest tutaj niezrównanym niebezpieczeństwem, bowiem mata dezynfekcyjna oddana przede wszystkim do tego, by poszedł po niej pracownik, jest często nieco delikatniejsza i pomimo nasączenia specyfikami poświęconymi do dezynfekcji, jakie intensywnością istoty są wyjątkowo poślizgowe, odmienne wyjścia z zakresu chociażby faktury maty dezynfekujące powodują, iż możemy powiększyć przyczepność na nich i nie są tak szkodliwe, jak mata dezynfekcyjna przejazdowa.
  2. Jeśli takie same rozwiązania zastosowane istniałyby tam, gdzie użyta jest mata dezynfekcyjna przejazdowa, najprawdopodobniej beztroska wykorzystywania by wzrosła, jednak jednocześnie taka maty dezynfekujące -  przejazdowa byłaby znacznie mniej wytrzymała na faktory maszynowe i powstałby problem jej natychmiastowego niszczenia się.
  3. Nie da się gdyż schować, iż maty dezynfekujące przejazdowa najprawdopodobniej będzie musiała poradzić sobie ze zdecydowanie ważniejszym naciskiem i znacznie ogromniejszym wycieraniem, co oczywiście nie jest jakimś ogromnym problemem, bo mata to maty dezynfekujące i nic specjalnie wymyślnego, lecz użycie w jej przypadku pewnych rozwiązań istniałoby rzeczywiście nierzeczowe.
  4. Nie trzeba tutaj naturalnie niczego demonizować.

Pospolita mata dezynfekcyjna przejazdowa nie jest bardziej niebezpieczna dla przechodzenia pieszego aniżeli dżdżysty dywan, więc nie należy układać rzeczy tak, jak gdyby w rejonie zakładu gwałtownie powstało lodowisko i na pracowników dopadł anemiczny lęk.

Ostrzeganie przed śliskością musi być ogólnym przypomnieniem, by patrzyć pod nogi, korzystać z maty dezynfekujące i zważać, by się nie przewrócić.